INNOVATION SKAL GI’ MENING!

Den offentlige og den private sektor er begge i hastig forandring. Effektivisering og udvikling står højt på dagsordenen på grund af en presset verdens- og samfundsøkonomi. Samtidig stiller brugerne – det være sig forbrugere, medarbejdere eller borgere – stadigt større krav til, at services, produkter og kommunikation giver mening. Derfor er det altafgørende for om innovationen vil virke, at få indsigt i det, der giver mening for brugerne. I det, der styrer deres rationaler. 

Værdifuld forandring, der giver mening for alle parter

Antropologerne er innovations- og forandringsspecialister. For Antropologerne er det helt centralt, at de forandringer, de er med til at skabe, virker og giver mening ude i virkeligheden. Innovationen skal være meningsfuld for alle, der bliver berørt af den: ”Det handler om at finde og fremme sund fornuft og bevare etikken, når man skaber forståelse og forandring”, forklarer direktør for Antropologerne, Rikke Ulk, og tilføjer: ”dét at holde sig for øje, at det nye skal give mening og virke positivt og forbedrende for de mennesker, det vedrører, er rigtig vigtigt. Det er både givende og nødvendigt at lade meningsfuldhed styre, hvis det nye skal virke derude for dem, der skal bruge den pågældende service eller produkt”.

 

Meningsinnovation – hvad er meningen?

”Der er som sådan ikke noget nyt i det, vi kalder meningsinnovation – det er det, vi altid har gjort”, fortæller Rikke Ulk, ”Det handler ikke om at opfinde endnu et nyt, smart ord til samlingen af begreber som politikinnovation, produktinnovation og serviceinnovation”. Hendes kollega, antropolog Nadia Koppel, nikker og tilføjer: ”Det handler om at sikre, at de forandringsprocesser, vi hjælper vores kunder med at sætte i gang og gennemføre, tager udgangspunkt i mennesker, i menneskers holdninger og handlinger og behov. Ved at lave ’meningsinnovation’, sikrer vi, at det nye rent faktisk også virker. Sammen forstår og forandrer vi det, der kan gøres bedre.”

Meningsfuldhed sikres ved at involvere både medarbejdere og brugere i hele processen

Nadia Koppel, som før hun kom til Antropologerne har arbejdet i markedsanalysebranchen fortæller, at det hun oplever som Antropologernes særlige kendetegn er, at de involverer og lærer af og med kundernes medarbejdere og brugere i hele processen: ”Det gør Antropologerne til et anderledes konsulenthus med menneskelighed og kant som kendetegn. En co-creation-tilgang, som ligger dybt i antropologiens metoder og også præger de progressive dele af designbranchen i dag, sikrer, at vi ikke bare afleverer en masse gode idéer, der aldrig ville få ben at gå på i virkeligheden. Og så selvfølgelig dét, at vi tester nye idéer som prototyper i den sammenhæng, hvor de rent faktisk skal bruges efterfølgende. Det gør resultatet mere præcist og det gør en innovationsproces meningsfuld”, fortæller Nadia. ”Det er derfor, at projekter som ’Når borgeren blir’ mester’, som vi lavede for Esbjerg Kommune, rent faktisk skaber en positiv forandring for både medarbejdere og brugere”.

Stor efterspørgsel på sammenhæng og mening i nye løsninger

”Meningsinnovation er innovation drevet af meningsfuldhed for mennesket – alt tyder på, at viden om brugernes værdier, drivkræfter, handlemønstre og behov i fremtiden vil kategoriseres som en ’hård’ forretningsværdi”, siger Rikke Ulk, direktør i Antropologerne. ”Samtidig ved man nu, at medarbejderne leverer bedre og mere effektivt, hvis de også kan se meningen med det, de gør. Så for, at et udviklingstiltag skal have virkning på bundlinjen, skal det give mening for mennesker”.

Meningsfuldhed betaler sig

Også Fredericia Kommune har vist, at det kan betale sig at skabe innovation på menneskelig kløgt og sund fornuft i deres projekt om ældre, der ikke alene giver god mening for alle, men også sparer kommunen for seks millioner kr. om året (se video her). Karen Heebøll, Socialdirektør i Fredericia Kommune, udtaler om projektet: ”Ældre borgere vil gerne bibeholde et aktivt og selvstændigt liv, hvor de selv bestemmer. Det øger borgerens livskvalitet, det giver stolte og dygtige medarbejderne, og det er sundt for kommunens økonomi, når flere ældre kan klare sig selv. Rehabilitering og satsningen på at gøre ældre aktive i eget liv, gør det muligt at skaffe de nødvendige ressourcer til at hjælpe de borgere, som har brug for vedvarende omsorg og pleje” (Kilde: www.lmiel.dk).

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi innoverer meningsfyldt, klik her eller kontakt:

Chefantropolog og direktør Rikke Ulk, ru@antropologerne.com, tlf. 28112010 eller

Antropolog og projektleder Nadia Koppel, nk@antropologerne.com, tlf. 26200965

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn